Av. Kamile YILMAZ ARISOY (Ortak)

Av. Kamile Yılmaz Arısoy, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2009 yılında mezun oldu. 2009-2010 yılları arasında avukatlık stajını tamamladı. 2011 yılı Ocak ayında avukatlık ruhsatını aldı. 2013 yılında Armeka Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu'na katıldı.

Avukatlık, danışmanlık ve arabuluculuk faaliyetlerinin yanı sıra kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında görev alan Av. Kamile Yılmaz Arısoy, Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmekte ve İngilizce bilmektedir.

 

 

2020 © Armeka Hukuk & Arabuluculuk